AVALEHT | TEENUSED | LINGID | KONTAKTID  
 
FIRMADE ASUTAMINE | RAAMATUPIDAMINE | ADMINISTRATIIVTEENUS | TÖÖÕIGUS  


Pakume ettevõtjatele järgmisi teenuseid:

  • Töölepingute sõlmimine, muutmine, lõpetamine
  • Materiaalse vastutuse lepingu sõlmimine
  • Juhatuse liikme teenistuslepingu koostamine
  • Töösisekorraeeskirja koostamine
  • Ametijuhendite koostamine